ห้องประชุม/ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์

450102


ห้องประชุม size S - 5 ที่นั่ง

20190715_112548


ห้องประชุม size M - 10 ที่นั่ง

meeting room20pax


คลาสรูม size L - 16 ที่นั่ง