ห้องประชุม/ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์

450102


Meeting Room (S) 5 ppl

20190715_112548


Meeting Room (M) 10 ppl

meeting room20pax


Classroom (L) 16 ppl