ห้องประชุม/ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์

450102


Meeting Room (S) 5 ppl

Full Day (~8  hours)                    1,320   Baht

Half Day (~4 hours)                        660  Baht

Hourly                                             220  Baht

20190715_112548


Meeting Room (M) 10 ppl

Full Day (~8  hours)                    1,980   Baht

Half Day (~4 hours)                        990  Baht

Hourly                                             330  Baht

meeting room20pax


Classroom (L) 16 ppl

Full Day (~8  hours)                    3,000   Baht

Half Day (~4 hours)                     1,500  Baht

Hourly                                             500  Baht