ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

Thailand Private Limited Company
Registration Steps

1. จองชื่อผ่านระบบออนไลน์ที่ (Reserve name at) https://reserve.dbd.go.th

2. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อนิติบุคคล (Criteria of company name)

1. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด (Required info)

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (Require documents)

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Download forms)

1. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม (Samples)

2. ค่าธรรมเนียม. 5,690 บาท (Registration fee 5,690 Baht)

1. ยื่นที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กทม.

registration) หรือยื่นจดทะเบียนทางระบบอิเลคทรอนิกส์

(File registration petition at DBD Office or E-registration) 

address

ฝากข้อความถึงเรา! Leave us a message for more information.