จำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทหรือไม่

ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทคือ ความน่าเชื่อถือ ความง่ายต่อการกู้ยืมสินเชื่อกับธนาคาร และที่สำคัญคือการประหยัดภาษีที่ทำให้ส่วนใหญ่สนใจการจดทะเบียนบริษัท เพราะนิติบุคคลจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรก และอัตราภาษีสูงสุดคือ 20% ต่างจากบุคคลธรรมดาที่จะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีที่ 150,000 บาทแรก โดยมีอัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% จะเห็นได้ว่านิติบุคคลจะประหยัดภาษีกว่าบุคคลธรรมดาใน เรื่องการยกเว้นภาษีแรกเริ่ม และอัตราภาษีที่เสียสูงสุด

ยังไงก็ตามสถานการณ์ หรือธุรกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอัตราภาษีที่ต้องจ่ายก็ไม่แน่นอน หากกำไรยังน้อย บุคคลธรรมดาก็เสียภาษีน้อยกว่านิติบุคคล ดังนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละธุรกิจ ส่วนใครที่รู้สึกว่านี่ก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วก็เริ่มดำเนินการทำไปได้เลย Bizkit Office จะช่วยให้คุณจัดตั้งบริษัทได้ง่ายและราบรื่น

การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • ขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat registration steps)
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ย้ายที่อยู่บริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง

การย้ายที่อยุ่บริษัทจะต้องทำเรื่องแก้ไขที่อยู่กับ 3 หน่วยงานหลัก คือ

  1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. กรมสรรพากร (หากเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. สำนักงานประกันสังคม (หากเป็นนายจ้าง)

Questions & Answers

ควรใช้ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าไร

โดยทั่วไป ทุนจดทะเบียนบริษัทมากก็จะสร้างความน่าเชื่อถือในการรับงานของบริษัทได้มาก ช่วยให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจกว่าการจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยๆ เพราะหากเกิดปัญหาถึงขั้นต้องฟ้องร้องและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า

บริษัทส่วนใหญ่มักนิยมจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท เนื่องจากไม่ว่าเราจะจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 ล้านบาท หรือ 5 หมื่นบาท ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาทเท่ากัน แต่ถ้าต้องการเพิ่มทุนในภายหลัง ค่าธรรมเนียมจะอิงตามตามมูลค่าทุนที่เพิ่ม

ในกรณีเราจดด้วยทุน 5 หมื่นบาท แต่ต้องการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจเป็น 1 ล้านบาทในภายหลัง ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเพิ่มทุนอีก 5,000 บาทรวมค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายทั้งสิ้นคือ 10,000 บาท ดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกที่จะจดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาทตั้งแต่ครั้งแรก ได้ความน่าเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้น และยังประหยัดค่าธรรมเนียมอีกด้วย

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหน

จ่ายภาษีได้ที่ไหน

address

ฝากข้อความถึงเรา! Leave us a message for more information.