สะท้อน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณไปยังทีวีหรือ Mac

  1. Scan QR code เพื่อเชื่อมต่อ กับฺ Bizkit Wi-Fi

2. เปิด “ศูนย์ควบคุม” โดยปัดลงจากมุมบนขวาของหน้าจอบน iPhone หรือ ปัดขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอ
3. แตะ “การสะท้อนภาพหน้าจอ”
4. เลือก LGTV
5. หากรหัสผ่าน AirPlay ปรากฏบนหน้าจอทีวีให้ป้อนรหัสผ่านนั้นในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ